Project Description

INSTALACIJE S OPTIČKIM ILUZIJAMA UGRAĐENE U ZIDOVE ILI POSTAVLJENE KAO POSTAMENTI U PROSTORU

Beskonačni bunar

Mnoge stvari u životu skloni smo porediti sa rupom bez dna, a da rupu bez dna nikada nismo ni videli. Pravi je trenutak da se ta nepravda ispravi!