Project Description

INSTALACIJE S OPTIČKIM ILUZIJAMA UGRAĐENE U ZIDOVE ILI POSTAVLJENE KAO POSTAMENTI U PROSTORU

Gramofoni

Optičku iluziju u ovom obliku predstavljaju dva gramofona koja prilikom okretanja prave hipnotičku iluziju. Kružni oblik eksponata će posetioce asocirati na gramofon i sugerisati da ga zavrte. Na gramofonima se nalaze koncentrični šabloni koji prilikom pokreta stvaraju različite hipnotičke iluzije.