Project Description

INSTALACIJE S OPTIČKIM ILUZIJAMA UGRAĐENE U ZIDOVE ILI POSTAVLJENE KAO POSTAMENTI U PROSTORU

Dvosmisleni cilindar

Iluziju dvosmislenog cilindra stvara posebno geometrijsko telo koje deluje kao kvadar ili cilindar u zavisnosti od od ugla posmatranja. Usudite se da pomerite ručku levo ili desno i da poverujete prizoru pred očima!