Project Description

INSTALACIJE S OPTIČKIM ILUZIJAMA UGRAĐENE U ZIDOVE ILI POSTAVLJENE KAO POSTAMENTI U PROSTORU

Gramofoni

Optičku iluziju u ovom obliku predstavljaju dva gramofona koja prilikom okretanja prave hipnotičku  iluziju. Okrugli oblik objekata će posetioce asocirati na gramofon i sugerisati da ga zavrte. Na gramofonima su šare koje u pokretu stvaraju različite hipnotičke iluzije.