Project Description

INSTALACIJE S OPTIČKIM ILUZIJAMA UGRAĐENE U ZIDOVE ILI POSTAVLJENE KAO POSTAMENTI U PROSTORU

Ogledalo istine

Ogledala lažu! Znate li da odraz koji vidite kada se pogledate u ogledalo nije identičan slici koju vide ljudi kada vas gledaju? Vreme je da konačno vidite kako izgledate… Da li ste spremni?