Project Description

SOBE S PROSTORNIM OBELEŽJIMA KOJE STVARAJU ILUZIJU

Klon

Ova iluzija će vam omogućiti da sedite za stolom sa samim sobom. Naizgled veliki okrugli sto zapravo je kružni isečak, koji u dva ogledala pod uglom od 60 stepeni reflektuje puni krug. Doživljaj pojačava luster koji lebdi i čija se slika u ogledalu stvara na isti način. Puni doživljaj nastaje kada posetilac postaje okružen sa svojih 5 kopija koje sede za istim stolom.