Project Description

INSTALACIJE S OPTIČKIM ILUZIJAMA UGRAĐENE U ZIDOVE ILI POSTAVLJENE KAO POSTAMENTI U PROSTORU

Rubinova vaza

I u ovoj vazi možete da držite cveće, ali to bi bila šteta kad je njen puni potencijal ostvariv tek u Muzeju iluzija. Zarotirajte je i otkrićete koliko lica krije!