Project Description

INSTALACIJE S OPTIČKIM ILUZIJAMA UGRAĐENE U ZIDOVE ILI POSTAVLJENE KAO POSTAMENTI U PROSTORU

Rupa bez dna

Mnoge stvari u životu skloni smo porediti s rupom bez dna, a da rupu bez dna nikada nismo ni videli. Pravi je trenutak da se ta nepravda ispravi!