Project Description

INSTALACIJE S OPTIČKIM ILUZIJAMA UGRAĐENE U ZIDOVE ILI POSTAVLJENE KAO POSTAMENTI U PROSTORU

Stereogram

Stereogram je slika u slici. Unutar svake slike sakriven je objekat koji se pojavljuje u 3D formatu kada se posmatra ispravno. Primaknete li se slici (skoro dok je ne dodirnete nosom), vaše oči se više ne mogu da se fokusiraju na sliku i počinju da gledaju negde iza slike. Nefokusiranim gledanjem i laganim pomeranjem glave od slike, u nekom trenutku ćete videti sakrivenu sliku. Zanimljivo, zar ne?