Varljivi štap

Varljivi štap2018-05-20T23:09:20+00:00

Project Description

INSTALACIJE S OPTIČKIM ILUZIJAMA UGRAĐENE U ZIDOVE ILI POSTAVLJENE KAO POSTAMENTI U PROSTORU

Varljivi štap

Ovaj eksponat poigrava se s osećajem za prostor. Štap je pričvršćen za horizontalnu ploču koja se rotira i na svom putu nailazi na zakrivljenu rupu. Ljudski mozak će automatski pretpostaviti da štap ne može da prođe kroz rupu, međutim, zbog promišljene geometrije štap prolazi kroz rupu bez problema.